Tactical fixed.

Discussion in 'The Gallery' started by makandr, Jun 1, 2014.

 1. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  steelhead08, FOG2 and jux t like this.
 2. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  FOG2, jux t and abbydaddy like this.
 3. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
 4. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  FOG2, another gravicapa ....
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  FOG2 likes this.
 5. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  Mercury knife - mercury in the cavity of the blade.
  [​IMG]
   
  Darkpast, naturalist and FOG2 like this.
 6. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
   
 7. abbydaddy

  abbydaddy Gold Member Gold Member

  Oct 14, 2014
  Is that meant to give the victim mercury poisoning? That seems extra mean.

  Very neat knife.
   
 8. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  No, this is a throwing knife the mercury changes balance in flight ...
   
  Darkpast and abbydaddy like this.
 9. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  steelhead08 and abbydaddy like this.
 10. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  I like Texas burger ...
  [​IMG]
   
 11. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  Siberia.
  [​IMG]
   
 12. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
   
  naturalist likes this.
 13. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  naturalist and abbydaddy like this.
 14. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
   
  abbydaddy and naturalist like this.
 15. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
   
  FOG2 likes this.
 16. Darkpast

  Darkpast Gold Member Gold Member

  May 5, 2013
  Zdravstvyite, kogda-to ya slishal o takix nogax. Kogda stal starshe dymal eto skazki. Interesno....v kakix godax i kto proizvoditel? Y menya est podozrenie chto ....vremen strani kotoroi bolshe net dlya odnoi "ochen kompetentnoi organizacii"?
   
  Last edited: Jul 3, 2019
 17. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  Write in English, please, so that all users understand us...
   
  Darkpast and abbydaddy like this.
 18. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  steelhead08, Peppe and naturalist like this.
 19. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Peppe likes this.
 20. makandr

  makandr

  Oct 7, 2006
  Salzburg three days ago.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Share This Page